Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - profil praktyczny

To nie tylko solidne wykształcenie techniczne, ale również przygotowanie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu.

Studia stacjonarne - bezpłatne - 3,5 roku (7 semestrów)
Studia niestacjonarne - płatne - 4 lata (8 semestrów)
SPECJALNOŚĆ:
  • systemy zarządzania i marketingu.

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie  systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi,
  • chęć poznania, jak działają przedsiębiorstwa oraz chęć udoskonalenia  procesu produkcji,
  • zainteresowanie zagadnieniami menadżerskimi, techniką oraz metodami wytwarzania wyrobów.
Instytut Zarządzania i Transportu
 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Antoni Iskra

Absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA

i  mogą kontynuować studia magisterskie (II stopnia) w Politechnice Poznańskiej lub w innej uczelni.
 
0102030405

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada kwalifikacje i kompetencje menedżerskie będące podstawą dobrego zrozumienia mechanizmów rynkowych, funkcjonowania procesów wytwórczych i marketingowych wspomaganych narzędziami informatycznymi. Nabył podstawową wiedzę inżynierską z zakresu zagadnień mechanicznych oraz wiedzę z zarządzania, organizacji produkcji, ekonomii, prawa, marketingu, informatyki i wielu innych dyscyplin. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i ekonomicznych, operacyjną znajomość systemów informatycznych i na odpowiednim poziomie umiejętność posługiwania się językiem obcym. Powoduje to, że absolwent jest przygotowany do organizowania i prowadzania procesów produkcyjnych oraz działalności techniczno-handlowej. Jest przygotowany także do pełnienia funkcji analityka rynku, menedżera sprzedaży, a także projektanta systemów organizacji i zarządzania. Jako menedżer średniego szczebla zarządzania może pełnić funkcje związane z kierowaniem zespołami pracowniczymi zarówno w sferze produkcyjnej jak i administracyjnej. Przygotowany jest także do samodzielnego zakładania i prowadzenia działalności produkcyjno-handlowej.


Przykłady ciekawych prac dyplomowych inżynierskich studentów zarządzania i inżynierii produkcji PWSZ w Gnieźnie:

04Temat pracy: Analiza i koncepcja modernizacji układu technologicznego procesu uzdatniania wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie

Autor: inż. Jacek Królak, student zarządzania i inżynierii produkcji PWSZ w Gnieźnie w latach 2009–2013
Promotor pracy: dr inż. M. Sobociński

W pracy przybliżono problematykę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz technologie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody w stacji przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie. Autor zaprezentował koncepcję zmiany dopływu wody z filtrów do zbiorników wody czystej oraz połączenia komór filtrów.
 
 
05Temat pracy: Koncepcja modernizacji pompowni i utworzenia monitoringu jakości uzdatnianej wody w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie

Autor: inż. Jacek Mazur, student zarządzania i inżynierii produkcji
PWSZ w Gnieźnie w latach 2009–2013
Promotor pracy: dr inż. M. Sobociński

Autor pracy przedstawił propozycje zmian zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej i technologicznej stacji uzdatniania wody przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie. Dotyczą one wprowadzenia kontroli technologicznych efektów procesu filtracji oraz pozyskania starych, nieeksploatowanych zbiorników na potrzeby zwiększenia rezerw użytkowej wody i modernizacji pompowni. Przedstawiona została również prognoza ekonomiczna efektywności po wprowadzeniu zmian. W pracy przybliżone zostały sposoby ujmowania wody, technologie uzdatniania i pomiaru jej wskaźnika jakościowego – mętności.

Studenci zarządzania i inżynierii produkcji korzystają na zajęciach praktycznych z programu iScala, który daje możliwość łatwego i natychmiastowego wygenerowania raportów dotyczących każdej sfery działalności firmy: rozrachunków, posiadanych zasobów, procesów produkcyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie a także obecnych relacji z klientami. Uzyskanie takiego obrazu jest możliwe w dowolnym formacie – według zdefiniowanych potrzeb użytkownika.


Zakres  wybranych prac badawczych możliwych do zrealizowania w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Produkcji:
1. Pomiary  metalograficzne (mikroskop metalograficzny).
2. Pomiary twardości i udarności (twardościomierz).
3. Pomiary warunków pracy tj.: poziom natężenia dźwięku, rzeczywisty hałas, warunki akustyczne pomieszczeń, natężenie oświetlenia.
4. Opracowanie metody badania satysfakcji klientów, przeprowadzenie badania.
5. Opracowanie standardów jakości obsługi klientów.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie badań marketingowych. W Uczelni znajduje się profesjonalna focusownia.
7. Szkolenie z obsługi zintegrowanego systemu zarządzania z wykorzystaniem programu iScala w zakresie przyjmowania zamówień, planowania zapotrzebowania materiałowego, uruchamiania zleceń produkcyjnych, wydawania materiałów do produkcji, przyjmowania wyrobów gotowych do magazynu, fakturowania itp.
W Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Badań Marketingowych „ANOVA” pod opieką dr inż. E. Więcek-Janka.


Studia stacjonarne są nieodpłatne.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/17 wynosi 1800 zł za 1 semestr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com