Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Transport - profil praktyczny

Specjalistyczna wiedza z dziedzin budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i logistyki wraz z umiejętnościami menedżerskimi.

Studia stacjonarne - bezpłatne - 3,5 roku (7 semestrów)
Studia niestacjonarne - płatne - 4 lata (8 semestrów)
SPECJALNOŚCI:
 • infrastruktura transportu lądowego,
 • logistyka i technologia transportu.

Predyspozycje kandydata:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi,
 • zdolności organizacyjne,
 • zainteresowanie pracą twórczą w technice.
Instytut Zarządzania i Transportu
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Antoni Iskra

Absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA
i  mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia) w Politechnice Poznańskiej lub w innej uczelni.
 
Studia obejmują szeroki wachlarz wiedzy w zakresie:
 • tworzenia nowoczesnej, zinformatyzowanej bazy transportowej firmy, miasta, regionu, kraju,
 • rozwoju istniejącej infrastruktury transportu na zróżnicowanym obszarze,
 • zagadnień ekonomicznych, ekologicznych, społecznych, międzynarodowych,
 • międzykulturowych oraz strategicznych z punktu widzenia transportu i interesu państwa,
 • projektowania środków transportu, a także dróg i mostów oraz obiektów pomocniczych,
 • zarządzania transportem.

 

01020304

Sylwetka absolwenta:

Specjalność  infrastruktura transportu lądowego

Absolwent posiada wiedzę i umiejętność z zakresu ogólnych zagadnień transportu i infrastruktury transportu. Jest przygotowany do organizowania i zarządzania działalnością przedsiębiorstw transportowych oraz może uczestniczyć w procesach inwestycyjnych związanych z infrastrukturą transportową. Nabyta wiedza inżynierska z zakresu zagadnień mechanicznych, materiałoznawstwa, inżynierii ruchu, ekonomii, prawa i informatyki, pozwala na realizację działań na szczeblu operacyjnym  i taktycznym w zakresie organizacji transportu. Absolwent przygotowany jest do projektowania obiektów infrastruktury transportowej. W toku studiów zapoznał się i umie korzystać z narządzi informatycznych wspomagających proces projektowania. Absolwent przygotowany jest do kierowania zespołami pracowniczymi oraz sprawnie posługuje się językiem obcym.

Specjalność logistyka i technologia transportu
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, logistycznych, a także w centrach dystrybucyjnych i logistycznych. Nabyta wiedza teoretyczna z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, modelowania procesów transportowych i magazynowych, prawa, a także zagadnień mechanicznych, materiałoznawstwa i podstaw budownictwa oraz praktyczne umiejętności, pozwalają absolwentowi na realizację działań na szczeblu operacyjnym i taktyczny w zakresie zarządzania logistycznego w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach. W toku studiów absolwent zapoznał się także i umie korzystać z narządzi informatycznych wspomagających procesy logistyczne w przedsiębiorstwach. Absolwent przygotowany jest do kierowania zespołami pracowniczymi oraz sprawnie posługuje się językiem obcym.

 


Przykładowe tematy prac dyplomowych inżynierskich  napisanych na kierunku transport:


Temat pracy: Studium projektowe łącznicy kolejowej Linii E 20 koło Zbąszynka

06Autor: mgr inż. Ewelina Skibińska, studentka transportu w PWSZ w Gnieźnie w latach 2006–2010, absolwentka studiów magisterskich w Politechnice Poznańskiej
Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński

Autorka pracy opracowała projekt budowy łącznicy i modernizacji linii E20, która umożliwiłaby usunięcie istniejących niedogodności związanych z koniecznością ograniczenia prędkości przy przejeździe przez stację Zbąszynek. Plan linii kolejowej zrealizowany został dla dwóch wariantów, tak, aby pociągi pasażerskie mogły poruszać się z prędkością 160 km/h i 200 km/h. W oparciu o uzyskane obliczenia opracowana została kilometracja trasy, która posłużyła do wykonania zestawienia rzędnych przekroju terenu. Na ich podstawie zrealizowano przekrój podłużny projektowanej trasy. W związku z tym, iż głębokość przekopów okazała się zbyt duża, przedstawione zostały inne rozwiązania, w celu optymalizacji robót ziemnych.


Temat pracy: Rower jako narzędzie ograniczania kongestii w miastach średniej wielkości na przykładzie Gniezna

05Autor: inż. Aleksander Sych, student transportu PWSZ w Gnieźnie w latach 2010–2014
Promotor pracy: dr Hubert Igliński

Celem pracy było dokonanie analizy i oceny poziomu konkurencyjności roweru wobec alternatywnych środków transportu i wykazanie, iż transport rowerowy stanowi efektywne narzędzie ograniczania kongestii w miastach średniej wielkości w Polsce na przykładzie Gniezna. W pierwszym rozdziale przedstawiono, czym jest miasto, jak się rozwija i co może powstrzymywać jego rozwój. Opisano również zjawisko kongestii transportowej, które jest kluczową barierą rozwoju miast. Zanalizowano przyczyny powstawania zatłoczenia transportowego oraz metody przeciwdziałania temu zjawisku. Przedstawiono również korzyści wynikające z używania roweru jako środka transportu. Kolejny rozdział pracy zawiera najważniejsze informacje o Gnieźnie – mieście średniej wielkości, którego również dotyka problem kongestii transportowej i negatywne efekty nadmiernego ruchu samochodowego. W rozdziale tym przeanalizowano system transportowy i sieć dróg w mieście. Ostatni rozdział pracy przedstawia wyniki pomiarów przeprowadzonych przez autora, dzięki którym można porównać konkurencyjność roweru względem innych środków transportu. Zaproponowano również wybrane rozwiązania, których wprowadzenie może mieć pozytywny wpływ na zmianę struktury międzygałęziowej transportu i funkcjonowanie miasta. Studentowi w pomiarach pomagała babcia, która w tym samym czasie co student poruszała się tą samą trasą samochodem.

 


Studenci transportu, którzy uczestniczyli w wymianie zagranicznej w ramach studiów w PWSZ w Gnieźnie:

inż. Damian Jakubik, student transportu w PWSZ Gniezno w latach 2009-2013

212223Student Politechniki Poznańskiej na kierunku transport, specjalność: transport drogowy.
Pasjonat warcab stupolowych, trener i zawodnik UKS Lokator Gniezno.
Udział w Programie Erasmus: „Project Semester” w Copenhagen University College of Engineering, Dania, semestr zimowy 2012/2013.


"W ramach programu Erasmus wyjechałem na studia do Danii na siódmym semestrze studiów. Razem z moją międzynarodową grupą realizowałem projekt w ramach którego staraliśmy się znaleźć rozwiązania jak ulepszyć zrównoważoną urbanistykę w obszarze Nordhavn.
Udział w Programie Erasmus był dla mnie niezwykłą przygodą, którą nie zapomnę do końca życia. W czasie pobytu w Danii poznałem mnóstwo fantastycznych osób z całego Świata, zwiedziłem wiele interesujących miejsc i zdobyłem cenne doświadczenie zawodowe.
Jednak największą zmianę zaobserwowałem w sobie: otwartość na ludzi i większa odwaga w podejmowaniu wyzwań. Jeśli masz marzenia by w życiu osiągnąć coś więcej niż tylko ukończyć studia, to program Erasmus jest właśnie dla Ciebie!"

mgr inż. Mateusz Piniarski, student transportu w PWSZ Gniezno w latach 2007-2011

0809Absolwent Politechniki Poznańskiej, kierunek: logistyka transportu  oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, student Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia
Obecnie pracuje w firmie transportowej Fresh Logistics Sp. z o.o. na stanowisku dyspozytora.
Udział w Programie Erasmus: „Project Semester” w Copenhagen University College of Engineering, Dania, semestr zimowy 2010/2011.

„Wyjazd na stypendium zmusił mnie do usamodzielnienia się. W nowym i nieznanym miejscu musiałem szybko nauczyć się porozumiewać z innymi ludźmi dzięki czemu teraz dużo łatwiej przychodzi mi kontakt z innymi oraz podchodzę do stawianych mi zadań z większym zapałem. Mogę stwierdzić, że wyjazd ten przyczynił się do otrzymania obecnej pracy. Jak stwierdził mój przełożony zapamiętał mnie i zaoferował stanowisko w firmie ponieważ zdecydowanie bardziej niż inni angażowałem się w dane mi zadania oraz inni pracownicy szybko mnie poznali z pozytywnej strony, a już po roku zaproponował mi awans. Dzięki wyjazdowi na Program ERASMUS do Kopenhagi każdego dnia zyskuję, bo jak często to do studenta bezpośrednio po Uczelni zwraca się międzynarodowa firma i oferuje pracę? Dla zyskania nowych przyjaźni oraz doświadczeń proponuję każdemu tą niezwykłą przygodę.”


Studia stacjonarne są nieodpłatne.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/17 wynosi 1800 zł za 1 semestr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com