Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Studia podyplomoweStudium podyplomowe „Zarządzanie środowiskiem”

Rekrutacja na studia podyplomowe "Zarządzanie środowiskiem" w PWSZ w Gnieźnie

Charakterystyka:
Celem Studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób uczestniczących w zarządzaniu środowiskiem, w związku ze zmieniającym się podejściem do tego zagadnienia w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, a także nowymi przepisami prawa i wynikającymi z nich kompetencjami i obowiązkami administracji. Studia dostarczają kompleksowej wiedzy i umiejętności służbom ochrony środowiska na poszczególnych poziomach administracji, pracownikom firm, a także osobom, które zamierzają poszerzyć swoje kompetencje w zarządzaniu środowiskiem.

Program studiów obejmuje 2 semestry, na które będzie składało się 210 godzin dydaktycznych, w tym zajęcia ćwiczeniowe w nowocześnie wyposażonych laboratoriach.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, zajęć terenowych, ćwiczeń warsztatowo-laboratoryjnych. Realizowane przedmioty: gospodarka odpadami, podstawy ekonomii, prawo ochrony środowiska, ekonomika ochrony środowiska, elementy  marketingu i ekomarketingu, gospodarka energetyczna na poziomie gminy, etyka środowiskowa, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, zarządzanie środowiskowe w administracji publicznej, rachunkowość i eko-controlling, ekologia a dyrektywy unijne, nowoczesne metody monitoringu środowiska (cykl ćwiczeń laboratoryjnych).

Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby legitymujące się dyplomem ukończenia uczelni wyższej: I stopnia - dyplom licencjata lub dyplom inżyniera; II stopnia - dyplom magistra.
 
UZYSKANE KWALIFIKACJE: Absolwenci otrzymają, na podstawie uzyskanych zaliczeń i zdanych egzaminów: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie: "Zarządzanie środowiskiem" - dokument wydany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gnieźnie.

Opłata wpisowa: 100 PLN
Opłata za studia: 1800 PLN za semestr studiów

Opłata za semestr studiów podyplomowych jest wnoszona przez słuchaczy w terminie ustalonym przez Rektora nie później niż przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze. Dowód wpłaty należy  przedstawić w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich.

UWAGA! Słuchaczowi studiów podyplomowych zostaje przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego PWSZ w Gnieźnie, na który jest zobowiązany terminowo wnosić wszystkie opłaty związane z uczestnictwem w studiach podyplomowych. O indywidualnym numerze rachunku bankowego, kwocie odpłatności oraz terminach dokonywania wpłat uczestnik zostaje poinformowany w liście informacyjnym związanym z rozpoczęciem studiów.
 

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA PODYPLOMOWE

Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe Zarządzanie środowiskiem proszone są o złożenie następujących dokumentów po ogłoszeniu rekrutacji w danym roku akademickim:
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej.
2. Życiorys (Curriculum Vitae)
3. Wypełniony formularz podania o przyjęcie na Studia Podyplomowe (formularz do pobrania tutaj)
4. Wypełniony kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania tutaj)
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Dwie fotografie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.
7. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej.

Komplet dokumentów kandydaci na uczestników studiów podyplomowych składają osobiście w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich lub przesyłają pocztą na adres:
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich z dopiskiem: „studium podyplomowe”

REKTORAT
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
ul. Ks. Prym. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno

pdf Program studium podyplomowe Zarządzanie środowiskiem
pdf Zarządzenie Rektora PWSZ w Gnieźnie nr 24/2014 w sprawie: ogłoszenia rekrutacji na studia podyplomowe "Zarządzanie środowiskiem"
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com