Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady przyznawania stypendiówStypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej PWSZ w Gnieźnie osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora zobligowane są złożyć wniosek o stypendium wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w ciągu 7 dni od daty zakończenia jesiennej sesji egzaminacyjnej. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Studia stacjonarne
– koniec sesji egzaminacyjnej: 29.09.2017 r.
– termin składania dokumentów: 06.10.2017 r.

Studia niestacjonarne
koniec sesji egzaminacyjnej: 24.09.2017 r.
– termin składania dokumentów: 02.10.2017 r.

 

pdf
Załącznik nr 3
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Informujemy, że dochody z tytułu otrzymywania tzw. 500+ na dzieci nie są wliczane do dochodów rodziny studenta.


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Studenci PWSZ w Gnieźnie mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi
pdf  Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 3 października 2016
W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie"
pdf
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
pdf 
Załącznik nr 10
Informacja dotycząca dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc materialną w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
pdf
Załącznik nr 9
Decyzja o przyznaniu stypendium/zapomogi

Stypendium socjalne:
 
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2016/17 należy złożyć do dnia 14.10.2016 r.

Podany termin jest terminem organizacyjnym i osoby, które będą kwalifikować się do otrzymania stypendium będą miały przyznaną pomoc materialną od października 2016 r.
O stypendia socjalne można ubiegać się przez cały rok akademicki. Jeśli student kwalifikuje się do otrzymania stypendium, wypłata następuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Kryterium dochodowe, przy którym student może ubiegać się o otrzymanie pomocy materialnej w formie stypednium socjalnego:
- do 31 października 2016 r. – 1043,90 zł netto/miesiąc na członka rodziny;
- od 1 listopada 2016 r. – 1051,70 zł netto/miesiąc na członka rodziny.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 23.09.2016 r. w sprawie: wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. informujemy, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wyniósł: 1975,00 zł

Dochód uprawniający do niewliczania członków rodziny przy ubieganiu się o stypednium socjalne (zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ w Gnieźnie):
do 31.10.2016 r. = 923,45 zł
od 01.11.2016 r. = 930,35 zł

 
pdf
Załącznik nr 1
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
pdf
Załącznik nr 4
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
pdf 
Załącznik nr 4a
Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
pdf 
Załącznik nr 5
Oświadczenie członka rodziny, rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
pdf 
Załącznik nr 6a
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym
pdf 
Załącznik nr 6b
Oświadczenie o dochodzie utraconym
pdf 
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych:
 

Wniosek o przyznanie o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/17 należy złożyć do dnia 14.10.2016 r.

Podany termin jest terminem organizacyjnym i osoby, które będą kwalifikować się do otrzymania stypendium będą miały przyznaną pomoc materialną od października 2016 r.
O stypendia socjalne można ubiegać się przez cały rok akademicki. Jeśli student kwalifikuje się do otrzymania stypendium, wypłata następuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.


pdf
Załącznik nr 2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej PWSZ w Gnieźnie osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora zobligowane są złożyć wniosek o stypendium wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w ciągu 7 dni od daty zakończenia jesiennej sesji egzaminacyjnej.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Studia stacjonarne
– koniec sesji egzaminacyjnej: 30.09.2016 r.
– termin składania dokumentów: 07.10.2016 r.

Studia niestacjonarne
– koniec sesji egzaminacyjnej: 25.09.2016 r.
– termin składania dokumentów: 03.10.2016 r.

 
pdf
Załącznik nr 3
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Zapomogi:
pdf
Załącznik nr 8
Wniosek o przyznanie zapomogi
pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com