Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady przyznawania stypendiówInformacja dot. stypendiów w semestrze letnim 2017/18

 

Studenci ubiegający się o stypendia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 proszeni są o składanie w Kwesturze:

- oświadczeń (w przypadku kontynuacji pomocy materialnej przyznaj na semestr zimowy 17/18)

- pełnego wniosku (w przypadku wnioskowania o pomoc materialną pierwszy raz w roku akademickim).

Termin składania dokumentów: do 10 marca br.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą również złożyć dokumenty w pokoju 210, b.5. w terminach zjazdów.

pdf  Oświadczenie

Stypendium socjalne:
 
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/18 należy złożyć do dnia 13.10.2017 r.

Podany termin jest terminem organizacyjnym i osoby, które będą kwalifikować się do otrzymania stypendium będą miały przyznaną pomoc materialną od października 2017r.
O stypendia socjalne można ubiegać się przez cały rok akademicki. Jeśli student kwalifikuje się do otrzymania stypendium, wypłata następuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Kryterium dochodowe, przy którym student może ubiegać się o otrzymanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego:
- od 1 listopada 2016 r. – 1051,70 zł netto/miesiąc na członka rodziny;

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22.09.2017 r. w sprawie: wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. informujemy, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wyniósł: 2577,00 zł

Dochód uprawniający do niewliczania członków rodziny przy ubieganiu się o stypendium socjalne (zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ w Gnieźnie):
- od 01.11.2016 r. = 930,35 zł

Uwaga: Osoby deklarujące dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne proszone są o dołączenie do wniosku o stypendium socjalne kopii PIT28.

Wnioski o styp. socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać w Kwesturze (wejście A, Rektorat).

Osoba przyjmująca wnioski: mgr A. Fedeczko-Ignasiak, lic. Iwona Gałęzewska


 
pdf
Załącznik nr 1
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
pdf
Załącznik nr 4
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
pdf 
Załącznik nr 4a
Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
pdf 
Załącznik nr 5
Oświadczenie członka rodziny, rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
pdf 
Załącznik nr 6a
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym
pdf 
Załącznik nr 6b
Oświadczenie o dochodzie utraconym
pdf 
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej PWSZ w Gnieźnie osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora zobligowane są złożyć wniosek o stypendium wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w ciągu 7 dni od daty zakończenia jesiennej sesji egzaminacyjnej. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Studia stacjonarne
– koniec sesji egzaminacyjnej: 29.09.2017 r.
– termin składania dokumentów: 06.10.2017 r.

Studia niestacjonarne
koniec sesji egzaminacyjnej: 24.09.2017 r.
– termin składania dokumentów: 02.10.2017 r.

Wnioski o stypendia rektora należy składać w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (wejście B, Rektorat).

Osoba przyjmująca wnioski: mgr Beata Sander

 

pdf
Załącznik nr 3
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Informujemy, że dochody z tytułu otrzymywania tzw. 500+ na dzieci nie są wliczane do dochodów rodziny studenta.


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Studenci PWSZ w Gnieźnie mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi
pdf  Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 3 października 2016
W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie"
pdf
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017 z dnia 11 października 2017 r. - Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
pdf 
Załącznik nr 10
Informacja dotycząca dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc materialną w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
pdf
Załącznik nr 9
Decyzja o przyznaniu stypendium/zapomogi

 


Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych:
 

Wniosek o przyznanie o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/17 należy złożyć do dnia 13.10.2017 r.

Podany termin jest terminem organizacyjnym i osoby, które będą kwalifikować się do otrzymania stypendium będą miały przyznaną pomoc materialną od października 2016 r.
O stypendia socjalne można ubiegać się przez cały rok akademicki. Jeśli student kwalifikuje się do otrzymania stypendium, wypłata następuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.


pdf
Załącznik nr 2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Zapomogi:

pdf
Załącznik nr 8
Wniosek o przyznanie zapomogi
pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com