Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ochrona Środowiska - profil praktyczny

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Studenci nabywają  umiejętności  zastosowania wiedzy naukowej do rozwiązywania problemów cywilizacyjnych (np. utylizacja odpadów) oraz do tworzenia technologii produkcyjnych bardziej przyjaznych środowisku.


SPECJALNOŚCI:
 • ekotechnologia,
 • biotechnologia środowiska,
 • technologie chemiczne w ochronie środowiska.

Predyspozycje kandydata:

 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi,
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej,
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska.
Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska
Dyrektor: prof. dr hab. Jerzy Siepak
 
0102030405
0607080911
1213141516

Absolwenci otrzymują tytuł INŻYNIERA

i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia) w Politechnice Poznańskiej lub w innej uczelni.
 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Wszechstronne przygotowanie z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych daje absolwentowi kwalifikacje do pracy w zakładach przemysłowych, w jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska, w jednostkach naukowo-badawczych a także  w szkolnictwie (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

Absolwent będzie umiał analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz będzie znać podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu projektowania jednostkowych procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym. Absolwent posiada wiedzę o sposobie otrzymywania prostych i złożonych związków organicznych, o syntezie tworzyw sztucznych i otrzymywaniu polimerów biodegradowalnych, powtórnego wykorzystania produktów i materiałów zużytych, technologiach spalania odpadów, technologiach uzdatniania wody, fitoremediacji środowiska. Potrafi dobierać surowce optymalne dla uzyskania oczekiwanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezodpadowych, postępować z odpadami, stosować technologie przyjazne środowisku. Posiada znajomość technologii oczyszczania i neutralizacji odpadów przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Przykładowe tematy prac dyplomowych inżynierskich  napisanych na kierunku ochrona środowiska:
 
Temat pracy: Mikroflora powietrza atmosferycznego na tle zmiennych warunków środowiska miasta Gniezna

Autor: inż. Bartosz Grafik, student ochrony środowiska PWSZ w Gnieźnie w latach 2006–2010
Promotor pracy: dr Beata Dudzińska-Bajorek

10Autor pracy, do zbadania występującej w powietrzu mikroflory, pobrał próbki z czterech punktów w Gnieźnie, dobranych pod kątem uwarunkowań środowiskowych, bliskości terenów zielonych, jak i źródeł skażeń. Przystępując do badań powietrza wysunięto hipotezę, że największym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego mogą być stanowiska usytuowane blisko zakładów przemysłowych jak i te blisko szlaków komunikacyjnych. Można stwierdzić, że przyjęta na początku opracowania hipoteza uzyskała częściowe potwierdzenie w postaci wyników badań bakteriobiologicznych. W pracy wykorzystano metodę sedymentacyjną Kocha. Posiewów dokonywano na różne pożywki. Wyrosłe kolonie wyselekcjonowano, policzono i poddano badaniom mikroskopowym w celu bliższego określenia rodzaju bakterii. W przygotowaniu barwionych preparatów mikroskopowych posłużono się metodą Grama. Ilość kolonii na płytce została przeliczona wg wzoru Omeliańskiego.


Projekty naukowo - badawcze realizowane w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie w latach  2012-2015

1.    Dwa projekty dla  Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Dział Konserwacji Muzealiów:

 • OZNACZANIE ZAWARTOŚCI POLIETYLENOGLIKOLU (PEG) W PRÓBKACH DREWNA ARCHEOLOGICZNEGO W KONSERWOWANYCH ZABYTKACH – METODA SPEKTROFOTOMETRYCZNA - dr Agnieszka Matłoka (PWSZ w Gnieźnie), mgr Mariusz Fejfer (Kierownik Działu Konserwacji Muzealiów),
 • OZNACZANIE ZAWARTOŚCI FOSFORU OGÓLNEGO W PRÓBKACH GLEBY POBRANEJ ZE STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 15A W BISKUPINIE – METODA SPEKTROFOTOMETRYCZNA (REALIZOWANY W RAMACH PRACY DYPLOMOWEJ) - dr Agnieszka Matłoka, inż. Łukasz Pilaczyński, inż. Jakub Karliński-Kociuba, mgr Mariusz Fejfer, mgr Szymon Nowaczyk

Zdjęcia z wyjazdów studentów do Biskupina w latach 2011-2012, podczas których studenci pobierali próbki wody do analiz na zawartość wybranych kationów

192021221718

2.    Projekty dla Gniezna

 • „Jakość wód aglomeracji gnieźnieńskiej” –prof. dr hab. Jerzy Siepak (PWSZ w Gnieźnie), mgr Monika Olejniczak-Majewska (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie).
 • „Rola parków w programie rewitalizacji Gniezna” – dr Beata Dudzińska-Bajorek, dr Agnieszka Matłoka.
 • „Wykorzystanie wód naturalnych do badań biodegradacji tworzyw sztucznych” (Jezioro Winiary, Jelonek, Piotrowskie, rzeka Wełna, Strugia Gnieźnieńska) – dr inż.  Katarzyna Sobocińska i dyplomanci (PWSZ w Gnieźnie).

3.    Projekt dla przemysłu - badania dla firmy Jenox Akumulatory w Chodzieży (analiza ilościowa związków ołowiu metodą szerokokątowego promieniowania rentgenowskiego - WAXS) – dr inż. Katarzyna Sobocińska (PWSZ w Gnieźnie).

Studenci kierunku ochrona środowiska PWSZ w Gnieźnie, którzy uczestniczyli w praktykach zagranicznych:

inż. Igor Siwka, student ochrony środowiska w PWSZ Gniezno w latach 2010-2014

13Studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej, Wydział Chemiczny, kierunek: technologie chemiczne, specjalizacja: technologie organiczne.
Udział w Programie Erasmus: 3-miesięczne praktyki z zakresu “Collecting and preparing samples from sea cucumbres and fish guts in Mesokampou” (Samos Island) an “Analysis of microplastic fibers on prepared filters by microscope” w Archipelagos - Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea, Grecja, lipiec – wrzesień 2012.

14151617

"W Archipelagos prowadziliśmy dwa projekty: główny to poszukiwanie mikroplastików w wnętrznościach ryb i ogórków morskich a kolejny to badanie degradacji różnych rodzajów toreb plastikowych w odmiennych warunkach. Pogoda była nudna – zawsze czyste, błękitne niebo i 35-40 stopni za dnia i najchłodniej nad ranem 24-26stopni. Wolny czas spędzaliśmy ze studentami z całego świata - niezapomniane przeżycie! Nurkowaliśmy i zwiedzaliśmy okolicę. Program Erasmus to była dla mnie  praca w międzynarodowym zespole, obcowanie z różnymi kulturami z całego świata, poznanie fauny i flory Morza Śródziemnego, nurkowanie z rurką - praca w terenie, laboratoria związane z projektem. Dzięki udziałowi z programie  podniosłem swoje kwalifikacje zawodowe i językowe. Uczelnia zapewniła mi niezapomniane praktyki nie tylko pod względem zdobytej wiedzy i umiejętności ale również niesamowitych przeżyć."

inż. Dorota Chuda, studentka ochrony środowiska w PWSZ Gniezno w latach 2010-2014

181920Studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej, kierunek: technologia chemiczna, specjalność: technologia polimerów.
Udział w Programie Erasmus: 3-miesięczne praktyki z zakresu “Collecting and preparing samples from sea cucumbres and fish guts in Mesokampou” (Samos Island) an “Analysis of microplastic fibers on prepared filters by microscope”. w Archipelagos - Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea, Grecja, lipiec - wrzesień 2012

"Udział w Programie Erasmus (praktyki na wyspie Samos) pozwoliły mi zrealizować marzenie i wyjechać po raz pierwszy w życiu poza terytorium swojego kraju. Pobyt na stypendium wspominam entuzjastycznie. Mimo braków językowych zauważyłam znaczącą poprawę po trzymiesięcznej praktyce. Dzięki intensywnemu kontaktowi z „żywym” językiem angielskim znacznie podwyższyły się moje kompetencje językowe. Fakt ten jest dla mnie bardzo ważny.
Ponadto miałam okazję poznać muzykę, taniec, kuchnię, sposób spędzania wolnego czasu przez Greków. Widoki łączącego się morza z górami trwale pozostaną w mojej pamięci. Oprócz tego wszystkiego najbardziej cieszę się, że poznałam wspaniałych ludzi z różnych zakątków świata. Ta różnorodność kulturowa wzbudziła moje zaciekawienie i pozwoliła na nawiązanie przyjaźni."

mgr inż. Magdalena Malawko, studentka ochrony środowiska w PWSZ Gniezno w latach 2007-2011

05Studia magisterskie ukończone na Politechnice Poznańskiej, kierunek: technologie ochrony środowiska, specjalność: monitoring.
Obecnie referent ds. logistyki w firmie „LUK LOGISTICS” Łukasz Woźniak, Gniezno.
Udział w Programie Erasmus: 3-miesięczne praktyki z zakresu “Chemical Assessment of Environment of Impacts”w Archipelagos - Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea, Grecja, lipiec – wrzesień 2009.

„Pomimo, że upłynęło już kilka lata od czasu, kiedy odbywałam trzy miesięczne praktyki w Instytucie Archipelagos, często powracam wspomnieniami do chwil spędzonego na Samos. Praktyki w programie Erasmus były okazją do zdobycia doświadczenia współpracy w międzynarodowym zespole. Pobyt na jednej z najpiękniejszych greckich wysp to jednak nie tylko praca, ale również możliwość poznania nowej kultury, kuchni i języka. To niesamowita przygoda, doświadczenie na całe życie, które chętnie przeżyłabym jeszcze raz."


mgr inż. Aleksandra Bitner, studentka ochrony środowiska w PWSZ Gniezno w latach 2007-2011

0607Studia magisterskie ukończone na Politechnice Poznańskiej, kierunek: technologie ochrony środowiska, specjalność: monitoring.
Udział w Programie Erasmus: 3-miesięczne praktyki z zakresu “Chemical Assessment of Environment of Impacts” w Archipelagos - Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea, Grecja, lipiec - wrzesień 2009.

„Dzięki Programowi Erasmus miałam okazję przeżyć niezapomniane chwile i poznać wiele niesamowitych miejsc i osób. Ponadto wzbogaciłam swoje doświadczenie zawodowe, jakże ważne w dzisiejszych czasach. Praktyki zagraniczne sprawiły, że stałam się bardziej otwartą osobą, otwartą na ludzi i otaczający świat. Przez jakiś czas pracowałam w swoim zawodzie, jednak teraz swoją przyszłość wiążę z życiem i pracą w Norwegii.”


Studia stacjonarne są nieodpłatne.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych inżynierskich dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/17 wynosi 1800 zł za 1 semestr

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com