Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Inżynieria środowiska - profil praktyczny

STUDIA STACJONARNE - 3,5 roku (7 semestrów)

STUDIA NIESTACJONARNE - 4 lata (8 semestrów)

Studenci inżynierii środowiska  odbywają zajęcia w multimedialnych salach wykładowych i ćwiczeniowych oraz w laboratoriach; m.in. z fizyki, komputerowych z dostępem do nowoczesnych narzędzi projektowych. Ponadto studenci w/w kierunku eksperymentują w specjalistycznych laboratoriach:

Laboratorium chemiczne

01Badania wykonywane w laboratorium: oznaczenia fizykochemiczne wody i ścieków - azotany (III), azotany (V), azot amonowy, chlorki, siarczany, żelazo, ortofosforany (V), sucha pozostałość, ChZT, twardość, pH, przewodność elektrolityczna, oznaczenia fizykochemiczne gleb (zasolenie, chlorki, kwasowość).

 

Laboratorium mikrobiologiczne oraz biochemiczne

Pomiar stężenia kwasów nukleinowych, białek oraz pomiar liczebności populacji bakterii. Wizualizacja żeli agarozowych w świetle UV. Przeprowadzanie rozdziału elektroforetycznego białek i kwasów nukleinowych z żelu agarozowym stosowanego w takich metodach jak:

  • rozdział fragmentów restrykcyjnych DNA,
  • rozdział fragmentów DNA po amplifikacji metodą PCR,
  • rozdział fragmentów genomowych DNA i RNA przed hybrydyzacją metodą Southern i Northern,
  • rozdział mieszaniny białek.

Przeprowadzanie różnych odmian reakcji PCR służących m.in. do:

  • diagnostyki chorób genetycznych,
  • genetycznego potwierdzania zakażeń bakteryjnych,
  • wykrywania roślin transgenicznych,
  • ustalania ojcostwa,
  • wykrywania różnic genetycznych w obrębie jednego gatunku np. roślin lub bakterii.

Laboratorium technologii chemicznej

Ocena jakości produktów poprzez pomiar barwy, oznaczanie barwnych zanieczyszczeń w wodzie, oznaczanie fenoli w wodzie po adsorpcji na węglu aktywnym, analiza wody uzdatnianej na kolumnach jonitowych, oznaczanie azotu azotanowego i amonowego w nawozach azotowych.
Laboratorium technologii polimerów oraz recyklingu polimerów
Wytłaczanie tworzyw sztucznych; wytłoczyna kształt pręta, folii. Granulowanie wytłoczyny w kształcie pręta. Badanie lepkości kinematycznej cieczy.
Wyznaczanie lepkości zredukowanej dla roztworów polimerów w określonym rozpuszczalniku i temperaturze; wyznaczanie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej polimerów.
Pomiar współczynnika załamania światła nD, stężenia w % oraz stopnia dyspersji nF-nC przeźroczystych oraz matowych cieczy i ciał stałych; oznaczanie stężenia; oznaczanie składu mieszaniny; kontrola czystości związku.
Formowanie tworzyw sztucznych poprzez ogrzanie powyżej temperatury topnienia i dociśnięcie płytami prasy pod ciśnieniem.
Badanie wilgotności próbek, procentowej zawartości masy aktualnej próbki, ubytku masy próbki podczas suszenia.
Analiza jakościowa i wyznaczanie stopnia krystaliczności polimerów.
Fotodegradacja tworzyw sztucznych.

Laboratorium monitoringu środowiska

Chromatograficzna analiza mieszanin węglowodorów alifatycznych oraz aromatycznych w wodzie, glebie oraz powietrzu. Oznaczanie pierwiastków (Pb, Fe) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Laboratorium wytrzymałości materiałów

02Badanie wytrzymałości materiałów – naprężeń/obciążeń quasistatycznych z przebiegiem ciągłym, nieruchomym, progowym lub zmiennym poprzez napęd elektromechaniczny; badanie rozciągania, ściskania i zginania materiałów: metale żelazne, nieżelazne, hartowane, wzmacniane tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne, drewno. Kształt prób: okrągły, płaski, ze wzmocnionymi lub niewzmocnionymi końcówkami mocującymi (pierścieniowe).
Badania wyznaczające właściwości dynamiczne materiałów: pracę uderzenia, udarność, udarność z karbem normowanych próbek z tworzyw sztucznych, metalu, drewno, szkło.
Badanie twardości metalu wg Rockwell’a; badanie twardości metali wg Brinell’a; badanie twardości uniwersalnej metali i tworzyw sztucznych.
Pomiar twardości: ebonit, twarde tworzywa sztuczne, szkło akrylowe, polistyren, usztywnione termoplasty, rezol, bakelit, wałki drukarskie, płytki winylowe, włókna oktanowe.
Pomiar twardości: miękka guma, elastomery, produkty z naturalnego kauczuku, neopren (kauczuk polichloroprenowy), żywice lane, poliestry, miękkie PVC, skóra, wałki drukarskie.

Laboratorium z techniki cieplnej

Podstawy pomiarów temperatury
Wyposażenie: multimetr cyfrowy, podgrzewacz elektryczny, psychrometr, termometry: cieczowy, oporowy, bimetaliczny, gazowy, termoelement.
Ćwiczenia: - Stosowane metody pomiaru temperatury.
                 - Dokładność pomiary temperatury różnymi sposobami.

050607

080910

Mechaniczny równoważnik ciepła
Wyposażenie: siłomierz sprężynowy, termometr cieczowy
Ćwiczenie - Wyznaczenie ciepła właściwego glinu i mosiądzu,  mechaniczny równoważnik ciepła.

Izolacyjność/przewodność ciepła
Wyposażenie: model domu z dobrą izolacja, termoelement NiCr-Ni, miernik temperatury
Ćwiczenia: - Wyznaczenia współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych,
                 - Współczynnik przenikania ciepła.

Ciśnienie pary w wysokich temperaturach
Wyposażenie: manometr, termoelement, zbiornik wysokociśnieniowy na wodę, podgrzewacz elektryczny
Ćwiczenie - Ciśnienie nasycenia wody


Laboratorium z technologii wody

0304W laboratorium odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu technologii uzdatniania wody do celów pitnych i przemysłowych oraz z zakresu analizy wody i ścieków. Zajęcia praktyczne z zakresu technologii wody są realizowane również na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Gnieźnie Sp. z o.o.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com