Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Od października zapraszamy na studia licencjackie - Fizjoterapia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego PWSZ w Gnieźnie przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia. Studenci będą mogli rozpocząć naukę od października 2016 r. Rekrutacja kandydatów na studia rozpocznie się na przełomie maja i czerwca.

Wniosek o nowy kierunek - Fizjoterapię - pozytywnie zaopiniowało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję kształcenia, program studiów, efekty kształcenia i sposób ich weryfikacji, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną. Utworzenie kierunku Fizjoterapia wynika z dużego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażone sale do kształcenia na kierunku fizjoterapia.

decyzja

 

Sylwetka absolwenta Fizjoterapii

Absolwent studiów o profilu praktycznym na kierunku Fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie będzie posiadać wykształcenie I stopnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 (Dz. U. z dnia 9 października 2014r. poz. 1370). Ponadto uzyska wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodnie z wymogami obowiązującymi w fizjoterapii – do pracy z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi. Absolwent będzie cechował się wysoką kulturą osobistą i wymaganymi w zawodzie fizjoterapeuty kompetencjami społecznymi. Absolwent będzie także wykazywał niezbędną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk biologicznych, społecznych i medycznych oraz będzie prezentował niezbędne umiejętności praktyczne. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

01 02 03 04 05

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w PWSZ w Gnieźnie,  absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia, sanatoriach, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych i w szkolnictwie. Uzyska ponadto kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy z osobami wymagającymi pomocy i będzie uprawniony do wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych jak i planowania działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania pacjenta.

Absolwent będzie przygotowany również do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości, co najmniej  B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Ponadto absolwent studiów pierwszego stopnia będzie potrafił:

 • dbać o bezpieczeństwo własne i podopiecznego/pacjenta,
 • rozpoznawać potrzeby rehabilitacyjno - zdrowotne podopiecznych/pacjentów we wszystkich grupach wiekowych,
 • określić zasoby jak i deficyty z zakresu funkcjonowania podopiecznego/pacjenta (we  wszystkich grupach wiekowych) oraz sposoby kształtowania i podtrzymania sprawności i wydolności na poziomie optymalnym w celu zapobiegania niepełnosprawności,
 • wykonać zaplanowane zabiegi fizjoterapeutyczne w sposób bezpieczny dla siebie jak i dla pacjenta,
 • stosować sposoby promowania zachowań prozdrowotnych oraz edukacyjnych  ukierunkowanych na podopiecznego/pacjenta i jego rodzinę,
 • efektywnie komunikować się z podopiecznym/pacjentem i jego rodziną, z poszanowaniem ich prywatności oraz godności osobistej,
 • współpracować w zespole terapeutycznym,
 • wyjaśnić pacjentowi wpływ podejmowanych zabiegów, ćwiczeń leczniczych na organizm ludzki,
 • prowadzić plan postępowania fizjoterapeutycznego i rehabilitacyjnego względem pacjenta oraz kontrolować i oceniać jego efektywność,

ponadto:

 • będzie posiadał niezbędna wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, medycznych i pogłębiających ogólną wiedzę,
 • będzie świadomy odpowiedzialności prawnej jak i moralnej względem podopiecznego/pacjenta,
 • będzie miał świadomość konieczności ciągłego rozwoju oraz doskonalenia zawodowego i naukowego.

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych licencjackich – Fizjoterapia dla osób rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2016/17 wynosi 2500 zł za 1 semestr

pdf Program kształcenia
studia stacjonarne
pdf Program kształcenia
studia niestacjonarne 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com